Polityka Prywatności

Przetwarzamy dane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług
 • marketingowym, jeśli jasno wyrazisz na to zgodę

Podanie danych jest dobrowolne. 

Masz prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz ait. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcy danych osobowych to:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz pośrednicy płatności
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla serwisu internetowego Znany Fotograf

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • realizacji zamówienia złożonego w Serwisie oraz obsługi ewentualnych roszczeń/reklamacji
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
 • prowadzenia działań marketingowych, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Twoje dane będą przekazywane do państw poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

Administratorem danych jest Mikołaj Jakubowski  , e-mail: kontaktznanyfotograf@gmail.com

Regulamin Płatności 

Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie Znany Fotograf. Dla płatności przelewem jest to firma Cashbill S.A., a dla płatności PayPal firma PayPal Inc.

 

Administratorem Serwisu jest Mikołaj Jakubowski, zwany dalej Usługodawcą.

Płatności

 1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe promowanie ogłoszenia w serwisie Znany Fotograf .
 2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
 3. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: kontaktznanyfotograf@gmail.com.
 4. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
 5. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
 6. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email,
 7. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.